Telefon  +48 757 389 393

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Najważniejsze zasady obowiązujące przy nawożeniu ziemniaków

Nawożenie ziemniaków to jeden z najważniejszych czynników, mających bezpośredni wpływ na plon i jakość bulw. Bez względu na odmianę czy przeznaczenie ziemniaków, w uprawie trzeba uwzględnić nie tylko wymagania glebowe i pokarmowe tych roślin, lecz także nawozy, w tym zarówno naturalne, jak i mineralne.

Nawożenie organiczne i mineralne

W kompleksowym nawożeniu warto uwzględnić nawozy organiczne (naturalne), takie jak gnojówka, gnojowica, obornik. Wprawdzie spadek produkcji zwierzęcej w naszym kraju przyczynił się do ograniczenia dostępności do nich, to jednak odgrywają one istotną rolę w uprawie ziemniaka. Są doskonałym źródłem makro- i mikroelementów, poprawiają jakość gleby, a także zapewniają lepsze wykorzystanie nawozów mineralnych.

Nawożenie organiczne powinno odbywać się tylko jesienią (stosowanie wiosną pod późne odmiany nie wpływa na wzrost plonu). Nie należy też przekraczać zalecanej dawki obornika, czyli 30-35 t/ha. Podczas wegetacji ziemniaka jadalnego nie należy stosować gnojówki i gnojowicy.

Nawożenie mineralne ziemniaków powinno obejmować m.in. fosfor i potas. Na glebach średnich i pod odmiany wczesne zaleca się stosować nawozy kompleksowe pod orkę zimową, a na glebach kwaśnych, lekkich i pod późniejsze odmiany - na wiosnę. Bezpośrednio przed sadzeniem nie należy stosować nawozów mineralnych nisko skoncentrowanych, gdyż mogą negatywnie wpłynąć na jakość i smak bulw.

ziemniaki

Oprócz tego w przypadku gleb kwaśnych należy zastosować wapno węglanowe z nawet dwuletnim wyprzedzeniem. Na glebach ubogich w magnez zalecane jest wapno magnezowe. Istotną rolę odgrywa też nawożenie azotem. W przypadku wczesnych odmian ziemniaka jadalnego, najlepiej stosować całą dawkę azotu przed sadzeniem. Rekomendowana jest m.in. saletra amonowa. Dla odmian średniowczesnych i późnych zalecanym nawozem azotowym jest mocznik.

Dokarmianie dolistne

Dokarmianie dolistne może być wskazane głównie na dobrych, zdrowych plantacjach. Przeprowadzenie tej formy nawożenia wskazane jest od etapu tworzenia pędów bocznych do etapu kwitnienia. Można przy tym wykorzystać odpowiednio przygotowany roztwór mocznika z siarczanem magnezu i mikroskładnikami.